WORKSHOP TEMATIC- GURGHIU

WORK-SHOP TEMATIC – PROIECT DE COOPERARE MUZEU SilviCULTURAL

Patru Grupuri de Acțiune Locală din regiunile Centru, Nord-Vest și Nord – Est desfășoară acțiuni comune de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural local prin intermediul Muzeului SilviCULTURAL – un proiect menit să sprijine reconectarea comunităților cu resursele naturale locale și, totodată, să promoveze potențialul turistic al acestor bogății naturale.
Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.
Prin intermediul acestui proiect, in perioada 18-20 mai 2022, va avea loc la Liceul Silvic Gurghiu un work-shop tematic privind modalitatile de valorificare a resurselor locale, identificare si colectare flora spontan cu accent pe colectarea responsabilă, respectiv pe elemente de botanica si micologie, cu participarea a minim 7 persoane din teritoriul fiecarui GAL partener.
Beneficiarii directi sunt actorii locali din sectorul turistic din GAL-uri interesati sa verifice de maniera sustenabila resursele naturale existente, respectiv echipa de proiect.
In acest scop , persoanele care sunt interesate in a participa la aceasta activitate, sunt rugate sa contacteze pentru mai multe detalii sediul GAL aflat in Comuna Gurghiu, Localitatea Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 sau la tel. 0265 536015 sau 0744581038, până cel mai tarziu la data de 16 MAI 2022.

GAL Prietenia Mureș-Harghita
Loc. Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 , jud. Mureş
Telefon: 0265.536. 015
Email: gal.mures.harghita@gmail.com

Acasa