Principalele obiective, prioritati si domenii de interventie ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala Prietenia Mures-Haghita sunt:
OS1: Identificarea unor soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă (Prioritatea 2, Domeniul de intervenție 2A, Măsura de dezvoltare locală M5/2A). Acesta este cel mai important obiectiv specific, deoarece teritoriul GAL are un potential agricol ridicat (fapt care reiese din Analiza SWOT), de acesta depind toate sectoarele de activitate ale teritoriului, precum și nivelul de trai al întregii populații.
OS2: Valorificarea patrimoniului natural prin organizare de evenimente (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală M2/6B). Obiectivul este relevant pentru că urmărește dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificarii produselor, serviciilor culturale si turistice ale zonei.
OS3: Îmbunatațirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex.parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale, etc.) (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală M1/6B). Obiectivul 3 reprezinta unul din punctele forte ale teritoriului, acesta fiind primul pas în dezvoltarea turismului din zonă (dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare),precum si prevenirea marginalizarii anumitor grupuri de locuitori (de exemplu cei varstnici) contribuind astfel la respectarea si pastrareatraditiilor specifice locale.
OS4: Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;(Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6A, Măsura de dezvoltare locală M3/6A si M7/6A.) Obiectivul 4 este relevant pentru că urmărește dezvoltarea si diversificarea economiei locale, cresterea veniturilor populatiei rurale si a nivelului de trai, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
OS5: Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în rândul comunităților rome marginalizate din teritoriu (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală M6/6B). Acest obiectiv este relevant datorită situației comunităților marginalizate care se află în risc de excluziune și chiar segregare. Astfel, dezvoltarea unor proiecte care să faciliteze incluziunea lor socială este relevantă pentru teritoriu.
OS6: Ameliorarea si combaterea fenomenelor naturale negative (Prioritatea 4, Domeniul de intervenție 4C, Măsura de dezvoltare locală M4/4C). Obiectivul 6 este relevant pentru că urmărește mentinerea diversitatii biologice si a valorii de mediu a terenurilor agricole si forestiere.