Asociația Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita s-a constituit în anul 2014 la inițiativa a 41 de membrii fondatori respectând principiile abordării LEADER, fiind înființată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Asociații și Fundații.

Grupul deservește un teritoriu rural cu o populație de 33.500 locuitori (conform INSSE 2011), fiind constituit din 10 comune, 27 de societăți private, două societăți civile și două persoane fizice. GAL Prietenia Mureș-Harghita deservește un teritoriu cu o suprafață totală de 922,12 km2, cu o densitate medie a populației 36,33 locuitori/km2, având sediul în Comuna Gurghiu, Localitatea Gurghiu, Str. Petru Maior nr. 8, din Judeţul Mureș și punctul de lucru în Comuna Gurghiu, localitatea Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5, Jud. Mureș.

Cele 10 comune membre, care formează la ora actuală teritoriul acoperă porțiuni din 2 județe învecinate: Mureș și Harghita, astfel : Comuna Beica de Jos, Comuna Chiheru de Jos, Comuna Gurghiu, Comuna Hodac, Comuna Ibănești, Comuna Petelea, Comuna Solovăstru din Județul Mureș și Comuna Gălăuțaș, Comuna Sărmaș, Comuna Subcetate, din Județul Harghita.

Atât membrii care aparțin sectorului public cât și membrii din sectorul privat au un rol deosebit de important pentru dezvoltarea teritorială din cadrul Grupului de Acțiune Locală GAL Prietenia Mureș-Harghita.