INFORMARE – PROIECT DE COOPERARE MUZEU SilviCULTURAL

INFORMARE – PROIECT DE COOPERARE MUZEU SilviCULTURAL

 

Patru Grupuri de Acțiune Locală din regiunile Centru, Nord-Vest și Nord – Est desfășoară acțiuni comune de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural local prin intermediul Muzeului SilviCULTURAL – un proiect menit să sprijine reconectarea comunităților cu resursele naturale locale și, totodată, să promoveze potențialul turistic al acestor bogății naturale.

Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Unul dintre obiectivele proiectului este instruirea unor ghizi locali profilați pe floră si faună. In acest scop, din fiecare GAL partener, 3 persoane vor participa la un curs de instruire pe parcursul a 3 zile ( instruire teoretica care va avea loc la Saschiz, Jud. Mureș, in perioada 9-12 august 2021 ) urmată, ulterior,  de o instruire practică pe o  perioada de 3 zile, care va avea loc in zona GAL Prietenia Mures-Harghita.

 Instruirea se va finaliza cu o diploma de participare, iar persoanele care vor participa la aceasta instruire vor constitui o resursa utilă pentru teritoriile GAL in ceea ce priveste promovarea turismului local si un suport pentru vizitarea elementelor de patrimoniu natural si cultural.

Beneficiarii directi sunt persoanele care au domiciliul sau resedinta in una din comunele membre GAL Prietenia Mureș-Harghita :  comunele Petelea, Beica de Jos, Solovăstru, Ibănești, Hodac, Chiheru de Jos, Gurghiu – Județul Mureș, Sărmaș, Subcetate, Gălăuțas – județul Harghita

In acest scop , persoanele care sunt interesate in a participa la aceasta activitate, sunt rugate sa contacteze pentru mai multe detalii sediul GAL aflat in Comuna Gurghiu, Localitatea Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 sau la tel. 0265 536015 sau 0744581038, până cel mai tarziu la data de 27 iulie 2021.

 

GAL Prietenia Mureș-Harghita

Loc. Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 , jud. Mureş

Telefon: 0265.536. 015

Email: gal.mures.harghita@gmail.com

https://galprietenia.ro/