ACTIUNE DE INFORMARE – PROIECT DE COOPERARE MUZEU SilviCULTURAL

ACTIUNE DE INFORMARE – PROIECT DE COOPERARE MUZEU SilviCULTURAL

Vineri , 06 mai 2022, ora 12,00 sediul Primăriei Beica de Jos

Patru Grupuri de Acțiune Locală din regiunile Centru, Nord-Vest și Nord – Est desfășoară acțiuni comune de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural local prin intermediul Muzeului SilviCULTURAL – un proiect menit să sprijine reconectarea comunităților cu resursele naturale locale și, totodată, să promoveze potențialul turistic al acestor bogății naturale.
Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.
In data de vineri, 06.05.2022, incepand cu ora 12,00 vom organiza la sediul Primăriei Beica de Jos o activitate de animare/recrutare si selectie grup tintă pentru participarea la următoarele activitatile ale proiectului
Urmatoarele activități programate a avea loc in cadrul acestui proiect sunt :
– Work-shop tematic in perioada 18-20 mai 2022 la Liceul Silvic Gurghiu
– Tabere de educație despre natură în natură

In acest scop , persoanele care sunt interesate in a participa la aceste activitati, sunt asteptate sa participe la intalnire si/sau sa contacteze pentru mai multe detalii sediul GAL aflat in Comuna Gurghiu, Localitatea Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 8 sau la tel. 0265 536015 sau 0744581038,

GAL Prietenia Mureș-Harghita
Loc. Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 , jud. Mureş
Telefon: 0265.536. 015
Email: gal.mures.harghita@gmail.com

Acasa