Calendar acțiuni animare GAL Prietenia Mureș-Harghita in vederea elaborării SDL 2023-2027

GAL Prietenia Mureș-Harghita organizează o serie de întalniri publice în vederea colectării de informații necesare elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Prietenia Mureș-Harghita 2023-2027.
Calendarul intâlnirilor publice in link-ul de mai jos.
Va așteptăm pentru a ne comunica viziunea dvs referitoare la direcția de dezvoltare a zonei noastre.
Deasemenea, in vederea colectarii de informatii, vă rugam a ne sprijini prin completarea unui mic chestionar. El este disponibil aici
https://forms.gle/kunBk6LpTXv9DWHK8

Va multumim !
Echipa GAL Prietenia Mures-Harghita

Calendarul acțiunilor de animare 2023 semnat